Activități

A1. Management de proiect:

- întâlniri, monitorizare, coordonare activități, comunicare AMPOCA, cereri de rambursare, gestiune financiar-contabilă, achiziții mijloace fixe, obiecte de inventar, etc.

A2. Acțiuni de informare, comunicare si publicitate:

 – pagină web a proiectului, materiale promoționale, comunicate de presă, conferință de închidere a proiectului/diseminare a rezultatelor, achiziții materiale promoționale etc.

A3. Realizarea și implementarea sistemului informatic de colectare, procesare și analiză a datelor referitoare la criminalitatea organizată – R1 proiect

 • constituirea unui grup de lucru inter-instituțional privind prevenirea și combaterea criminalității organizate;
 • realizarea unei analize a situației de fapt (actuale) constând în identificarea instituțiilor relevante în combaterea criminalității organizate, a tipurilor de date referitoare la criminalitate organizată colectate în diferite scopuri (statistic, criminologic, operațional), precum și a metodelor de colectare a acestora;
 • actualizarea,  adaptarea și dezvoltarea, prin implicarea și aportul experților proprii R1 și R2 proiect și a echipei de management, plecând de la informațiile din analiza situației de fapt, a formularelor destinate colectării de date privind fenomenul infracțional reprezentat de criminalitatea organizată. În funcție de acestea, vor fi definite specificațiile soft și hard ale soluției informatice dorite, concretizându-se în atribuirea contractului de achiziție publică de servicii IT de dezvoltare software și furnizare hardware (echipamente tehnice) necesare susținerii soluției informatice.

A4. Realizarea unei infrastructuri dedicate pentru recuperarea unor date informatice de pe terminale mobile, care să asigure executarea perchezițiilor informatice pe aceste dispozitive, în cauze care privesc infracțiuni de criminalitate organizată – R2 proiect

 • elaborarea caietului de sarcini care va sta la baza documentației de atribuire privind achiziția publică de software (licențe) dedicat recuperării de date informatice de pe terminale mobile, care să asigure punerea în executare subsecventă a perchezițiilor informatice pe aceste dispozitive și implementarea unitară a dispozițiilor vizând procedeul probatoriu prevăzut de art. 172 alin. 9 și art. 1811 din Codul de procedură penală (constatarea), având ca obiect recuperarea acestor date la nivelul Ministerului Public, în cauze care privesc infracțiuni de criminalitate organizată;
 • derularea procedurii de achiziție publică a software-ului ce va fi utilizat de specialiștii în percheziții informatice din cadrul DIICOT, unităților de parchet nespecializate din cadrul PÎCCJ și DNA;
 • participare la cursuri online de familiarizare cu programele informatice achiziționate. 

A5. Realizarea și implementarea unui portal web securizat în vederea creșterii capacității administrative a PÎCCJ – R3 proiect

 • constituirea unui grup de lucru instituțional sub coordonarea managementul superior;
 • elaborarea unui document analiză a situației actuale care va trece în revistă modalitățile/fluxurile de lucru administrative actuale, va identifica eventuale deficiențe în derularea acestor proceduri si va emite un set de recomandări pentru eficientizarea si îmbunătățirea acestora;
 • identificarea și definirea nevoilor de comunicare inter-departamentală și dintre PÎCCJ și unitățile subordinate, avându-se în vedere cuprinderea acestora în funcționalitățile portalului web;
 • grupul de lucru va analiza și îmbunătăți 3 proceduri operaționale interne – livrabile;
 • un număr de maxim 7 persoane din cadrul PÎCCJ vor participa la cursuri de management de proiect recunoscute și acreditate (certificate) la nivel internațional (PMI, Prince 2 etc.).