Organizare sesiuni de formare cu angajatii din cadrul parchetelor

În cadrul proiectului „Întărirea capacității de procesare și analiză a datelor referitoare la criminalitatea organizată și creșterea capacității administrative a Ministerului Public” – cod SIPOCA 764/MySMIS 133394, în perioada octombrie – decembrie 2023, sunt programate mai multe sesiuni de formare a personalului din cadrul unităților de parchet din țară cu scopul însușirii  modului de utilizare a Portalului Intranet și a aplicației de management documente ELO, ce vor fi implementate la nivelul Ministerului Public.

Sesiunile sunt organizate de o firmă subcontractoare în cadrul contractului de achiziții încheiat prin procedura de licitație deschisă „Servicii IT dezvoltare software R3 proiect și furnizare hardware” și urmăresc asigurarea exploatării în bune condiții a platformei informatice implementate în cadrul proiectului.

Programul de instruire vizează următoarele tipuri de utilizatori:

  • Administratorii platformei – specialiști IT (20 de persoane);
  • Traineri (20 de persoane);
  • Utilizatori – procurori, personal asimilat magistraților, personal auxiliar de specialitate, funcționari publici, personal contractual (240 de persoane).

Scopul programului de instruire este de a asigura administrarea și operarea soluțiilor informatice implementate, incluzând trei tipuri de module:

  • Instruire pentru administratorii platformei (2 sesiuni de 5 zile), cu scopul de a  transfera specialiștilor IT de la PÎCCJ și de la cele 15 parchete de pe lângă curțile de apel cunoștințele necesare pentru administrarea platformei informatice;
  • Instruire tip train-the trainers (2 sesiuni de 5 zile), având ca scop transferul către personalul desemnat a cunoștințelor necesare pentru susținerea de sesiuni de instruire a utilizatorilor;
  • Instruire pentru utilizatori (16 sesiuni de 3 zile, organizate pentru personalul PÎCCJ și din cadrul celor 15 parchete de pe lângă curțile de apel), cu scopul de a  transfera cunoștințele necesare utilizatorilor pentru exploatarea soluțiilor informatice implementate.   

În cadrul acestui contract, urmează a fi realizate manuale de utilizare și manuale de administrare a componentelor platformei web securizate pe roluri de utilizatori.

În cadrul sesiunilor de instruire se vor realiza activități practice vizând utilizarea soluției informatice implementate.