INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

Politia de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului roman pe Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii și liniștii publice în zona de competență, în condițiile legii (articolul 1 din Ordonanța de Urgență nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea si funcționarea Poliției de Frontieră Române).

Cu aproximativ 3.150 kilometri de graniță aflată în responsabilitate, Poliția de Frontieră Romană se confruntă cu o problematică extrem de variată vizând tranzitarea ilegală a frontierei române, pornind de la migrația ilegală, traficul cu stupefiante, armament și autoturisme furate și terminând cu contrabanda, sub toate formele ei de manifestare.
Organizată după modelul instituțiilor similare din statele Uniunii Europene, Poliția de Frontieră Romană acționează pentru prevenirea și combaterea fenomenelor infracționale transfrontaliere și pentru aplicarea și respectarea legislației interne și internaționale în vigoare.

Sursa informațiilor o reprezintă pagina web a Poliției de Frontieră